วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นายกพิมาย+ปลัดน้ำหนาว=ชนแก้ว+ฝีมือการรับประทานอาหาร(ดูจานข้างๆนะ)
Posted by Picasa
ฟูจิเมื่อปลายปี 52
Posted by Picasa
บนรถไฟ ที่ญี่ปุ่น กับรองแขกอินเดีย
Posted by Picasa

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2553