วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สวนสะออน ลำปาว
ไปแวะพักที่สวนสะออน โดยความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อของท่านหัวหน้าสฤษฎ์ แสงอรัญ
ขอบคุณท่านอย่างแรง ที่ให้ที่พักและเลี้ยงอาหารเย็นด้วยครับ
ไดโนเสาร์ ครับ


ไปพิพิธพันธ์ไดโนเสาร์ที่สหัสขันธ์ กาฟสินธ์


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ร้านซองคำ สวันเขต

นั่งเล่นรออาหารเย็น หลังไปดูบ่อนกาสิโน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2552

Fwd: Td

------------ Forwarded message from 0864604377@catcdma.com -------------
Date: Sat Jan 3 11:25:19 2009
Reply-To: 0864604377@catcdma.com
To: sompope@thaimail.com


Test

--------------------- End of the forwarded message ---------------------

------------
อีเมล์ฟรีเพื่อคนไทย
www.thaimail.com