วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 25501 ความคิดเห็น:

สมภพ กล่าวว่า...

ขออธิบายรูปนี้ เป็นรูปนายกวิชัย ตอนไปทานข้าวกลางวันที่มุกดาหารก่อนไปหนองคายต่อ เพื่อไปงานสันนิบาตภาค