วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สวนสะออน ลำปาว
ไปแวะพักที่สวนสะออน โดยความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อของท่านหัวหน้าสฤษฎ์ แสงอรัญ
ขอบคุณท่านอย่างแรง ที่ให้ที่พักและเลี้ยงอาหารเย็นด้วยครับ
ไม่มีความคิดเห็น: