วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550

ดวง23-29เมษายน50

ลัคนา (ลั) ราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้มีผู้พยายามแนะนำให้ท่านเที่ยวเตร่ไปตามสถานเริงรมย์หรือแหล่งอบายมุข อันมิใช่การสร้างสรรค์ชีวิตให้ดีขึ้นแต่ประการใด เงินตราจะเกิดจากงานโดยตรง จะหวังการเสี่ยงโชคไม่ได้แน่ ปัญหาใหญ่ในงานจะเกิดจากการขาดเงินทุนหมุนเวียน อาจปรับเปลี่ยนงานหรืองานที่ทำอยู่ซบเซาไปชั่วคราว ถ้าท่านว่างงานอยู่จะมีผู้เสนองานที่ท่านไม่ค่อยพอใจนักให้ทำ ซึ่งบางทีท่านอาจจะพบกับเรื่องแปลกๆ ใหม่ อย่างน้อยก็มีเพื่อนใหม่ การเรียนไม่ว่าวิชาอะไรจะมีแต่ความสำเร็จและก้าวหน้า ความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ทำให้ท่านสบายใจ

ไม่มีความคิดเห็น: