วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551

เก็บมาฝากจากมติชน(ท่าบริหารป้องกันกระดูกเสื่อม)

ท่าบริหาร ดูแลป้องกันการเสื่อมของกระดูกคอลัมน์ Forward Mailศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย มีคำแนะนำ "ท่าบริหาร" เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กระดูกเสื่อมเร็ว โดยมีหลักการคือ ทำอย่างไรให้กล้ามเนื้อทุกส่วนแข็งแรงเท่าๆ กัน และออกแรงอย่างไรให้กล้ามเนื้อคลายตัว ทำท่าละ 10 รอบ ถ้าเกินจะทำให้กล้ามเนื้อเปลี้ย มี 6 ท่า ดังนี้ กล้ามเนื้อหน้าท้อง...
1 นอนหงาย งอเข่า 2 ข้าง มือสอดใต้คอ ยกหัวนิดหนึ่งพร้อมเหยียดขาตรง นับ 1-5
2 นอนหงายขาซ้ายไขว่ห้าง มือสอดใต้คอ ยกข้อศอกและลำตัวขวาเข้าหาขาซ้ายที่ ไขว่ห้างอยู่ นับ 1-5 ทำทั้งซ้ายและขวา
3 ยกขาลอยเหยียดตรง 1 ข้าง บิดสะโพก (ยักสะโพก) นับ 1-5 ทำทั้ง 2 ข้าง
4 ขมิบก้น นอนหงายกอดอก ขมิบก้นให้ก้นสูงขึ้นเล็กน้อย หลังแนบพื้น นับ 1-5 กล้ามเนื้อหลัง นอนหงายงอเข่า 2 ข้าง มือสอดใต้เข่า ดึงเข่าชิดหน้าอก นับ 1-5 กล้ามเนื้องอสะโพก ทำแบบท่ากล้ามเนื้อหลัง แต่งอเข่าข้างเดียว นับ 1-5 ทำทั้ง 2 ข้างกล้ามเนื้อเหยียดสะโพก นอนหงาย งอเข่าข้างหนึ่งไว้แล้วใช้ส้นเท้าอีกข้างหนึ่งกดเข่าที่งออยู่แล้วดันเอนมาจนชิดพื้น นับ 1-5 ทำสลับกันกล้ามเนื้อโคนขา นั่งกับพื้นงอเข่าข้างหนึ่ง ขาอีกข้างเหยียดตรง เอามือแตะปลายเท้าที่เหยียดตรง นับ 1-5 ทำทั้ง 2 ข้างกล้ามเนื้อน่อง ยืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะ เอามือยันโต๊ะ งอเข่าหน้าไปข้างหน้า ขาหลังเหยียดตรง แอ่นตัวไปข้างหน้า นับ 1-5 ทำสลับข้างผู้อ่านร่วมส่งเรื่องราวเผยแพร่ได้ที่ epeople@matichon.co.th

ไม่มีความคิดเห็น: