วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ฟังท่านวิชญ์ชัยบรรยาย

11 กพ 51 1300-1600 น อาจารย์วิชญชัย ธรรมประดิษฐ์ บรรยายวิชากฎหมายการปฏิบัติงาน

ไม่มีความคิดเห็น: