วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ฟังวทยากร ปปช

ท่านณรงค์ รัฐอมฤต พูดเรื่องกฎหมาย ปปช ตามรัฐธรรมนูญใหม่ เมื่อ 11 กพ 51 เวลา 0900-1200 น.

ไม่มีความคิดเห็น: