วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

กิจกรรมท้ายชั่วโมง

ดร ธันวา จิตต์สงวน บรรยายปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง แล้วให้นักศึกษาแสดงความคิดเห๊น

ไม่มีความคิดเห็น: