วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ ความเชื่อมั่น ทาง "การเมือง" คนละเรื่อง อันเดียวกัน

ที่สำคัญก็คือ ต้องรู้จักจำแนกแยกแยะความต่างระหว่างกระบวนการ "บริหารบ้านเมือง" กับกระบวนการ "บริหารการเมือง" ออกจากกัน และดำเนินไปในลักษณะคู่ขนานอย่างเหมาะสม
จาก มติชน 5พค51

ไม่มีความคิดเห็น: