วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

ฟังบรรยายระบบควบคุมภายใน

ฟังท่านสามารถ จิตมหาวงศ์ บรรยายระบบควบคุมภายในและความเสี่ยง นักศึกษาร้องโอ๊ก เพราะกังวลกับความผิดที่เกิดจากความเสี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น: