วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

มากรุงเทพครับ

ลงเครื่องไทยแอร์เอเชียที่สนามบินสุวรรณภูมิ เครื่องdelay 2 hrs รอกระเป๋าอีก 45 mins เฮ้อ!

ไม่มีความคิดเห็น: