วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551

มาประเมินนักบริหาร

มาประเมินตัวชี้วัดเพื่อปรับระดับตำแหน่งพนักงานสายงานบริหารที่เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ ครับ ผ่าน(ซี 6 เป็นซี 7)

ไม่มีความคิดเห็น: