วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

ฟังพระอาจารย์เทศ

พระอาจารย์ชัยรัตน์บรรยายธรรม หัวข้อ จริยธรรมกับกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1 กพ 51 0900-1100 น.

ไม่มีความคิดเห็น: