วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2551

มาเข้ารับการอมรม

วันที่28มกรา51 ฟังปฐมนิเทศจาก สมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ศูนย์อบรมตลองหนื่ง

ไม่มีความคิดเห็น: